W finale weźmie udział 30 najlepszych graczy wraz z partnerami z listy + dwie pary w gestii klubu BridgeNET

Opłacone wpisowe do finału

Nieopłacone wpisowe do finału

Lista zgłoszonych par

Lp. Gracz1   Gracz2  
1 Wiesław Andruk 2439 Lidia Chłąd 2439
2 Zbigniew Krzepkowski 2364 Jan Chodkiewicz 2438
3 Marian Krasowski 2415 Mirosław Liszewski 2173
4 Robert Grad 2411 Tomasz Jaworowicz 0
5 Leonard Jaskowiak 2283 Marcin Jankowski 2351
6 Wojciech Morawski 2313 Andrzej Pożerski 2282
7 Michał Bojanowski 2295 Tadeusz Biskup 0
8 Józef Klimowski 2294 Ludwik Piotrowski 0
9 Henryk Przybysławski 2292 Bożena Rakuzy 0
10 Rudolf Borusiewicz 2284 Roman Budzik 2228
11 Andrzej Sładki 2282 Ryszard Jaśkiewicz 2083
12 Tadeusz Więckiewicz 2261 Pavel Peradziryi 2278
13 Michał Tuszyński 2278 Mirosław Hanusz 2257
14 Roman Jagielski 2275 Sylwester Sokół 2202
15 Adam Ziętek 2264 Wiesław Frąckowiak 0
16 Bronisław Wójcik 2264 Józef Krasowski 2260
17 Piotr Brzeziński 2263 Witold Miłoszewski 2194
18 Ryszard Pisarczyk 2257 Roman Borkowski 2166
19 Krzysztof Lipowski 2250 Bogdan Trun 2075
20 Piotr Frankowski 2229 Zdzisław Herbut 2145
21 Zbigniew Szumigalski 2224 Maciej Wzięch 2196
22 Jacek Szczerba 2201 Jan Kadula 0
23 Czesław Szur 2183 Andrzej Stypczyński 2201
24 Tomasz Zaleski 2198 Marek Wawrzyniak 0
25 Eugeniusz Zalewski 2192 Maciej Chwirut 0
26 Mariusz Faliński 2187 Ryszard Horodko 0
27 Ireneusz Cybulski 2177 Anna Michniewicz 0
28 Barbara Królak 2167 Kazimierz Krupiński 0
29 Józef Kamiński 2148 Zbigniew Ziemba 2016
30 Jan Sączawa 2146 Ryszard Wojciak 2077
31 Marek Kubicki 2143 Mirosław Łopaciuk 0
32 Adam Karczmarz 2142 Waldemar Burakowski 2127

Ogólna klasyfikacja

Lp. Gracz Suma Liczba turniejów Dopuszczeni partnerzy
- Wiesław Andruk 2439.11 62 Lidia Chłąd (62)
- Lidia Chłąd 2439.11 63 Wiesław Andruk (62)
- Jan Chodkiewicz 2438.17 47 Robert Grad (30)
Zbigniew Krzepkowski (16)
- Marian Krasowski 2415.77 48 Mirosław Hryszko (40)
1 Jerzy Pala 2412.18 75 Henryk Malczewski (67)
- Robert Grad 2411.24 60 Jan Chodkiewicz (30)
Tomasz Jaworowicz (29)
2 Mirosław Hryszko 2408.53 43 Marian Krasowski (40)
3 Henryk Malczewski 2377.92 67 Jerzy Pala (67)
- Zbigniew Krzepkowski 2364.65 49 Jan Chodkiewicz (16)
- Marcin Jankowski 2351.46 93 Grzegorz Maguza (40)
Leonard Jaskowiak (11)
- Wojciech Morawski 2313.35 95 Andrzej Pożerski (77)
Marek Wawrzyniak (15)
- Michał Bojanowski 2295.72 82 Tadeusz Biskup (34)
Andrzej Sładki (24)
- Józef Klimowski 2294.22 47 Ludwik Piotrowski (23)
Krzysztof Lipowski (19)
- Henryk Przybysławski 2292.44 56 Barbara Larysz (15)
Bożena Rakuzy (12)
- Rudolf Borusiewicz 2284.24 100 Roman Budzik (90)
- Leonard Jaskowiak 2283.11 86 Marcin Jankowski (11)
- Andrzej Pożerski 2282.16 84 Wojciech Morawski (77)
- Andrzej Sładki 2282.14 81 Urszula Kielak (28)
Michał Bojanowski (24)
Ryszard Jaśkiewicz (12)
- Michał Tuszyński 2278.86 89 Mirosław Hanusz (67)
- Pavel Peradziryi 2278.39 88 Czesław Szur (18)
Józef Demiańczuk (15)
Tadeusz Więckiewicz (11)
- Roman Jagielski 2275.46 70 Sylwester Sokół (43)
Grażyna Piorun (23)
- Adam Ziętek 2264.64 42 Wiesław Frąckowiak (25)
- Bronisław Wójcik 2264.21 56 Józef Krasowski (45)
- Piotr Brzeziński 2263.50 59 Witold Miłoszewski (46)
- Tadeusz Więckiewicz 2261.89 51 Andrzej Stypczyński (21)
Pavel Peradziryi (11)
- Józef Krasowski 2260.24 52 Bronisław Wójcik (45)
- Ryszard Pisarczyk 2257.68 89 Stanisław Dziki (32)
Jan Sączawa (17)
Roman Borkowski (12)
- Mirosław Hanusz 2257.24 94 Michał Tuszyński (67)
- Krzysztof Lipowski 2250.51 50 Bogdan Trun (29)
Józef Klimowski (19)
- Piotr Frankowski 2229.51 77 Zdzisław Herbut (53)
Witold Grochulski (21)
- Roman Budzik 2228.98 90 Rudolf Borusiewicz (90)
- Zbigniew Szumigalski 2224.19 67 Maciej Wzięch (35)
- Sylwester Sokół 2202.60 87 Roman Jagielski (43)
Piotr Trębski (39)
- Andrzej Stypczyński 2201.35 85 Tadeusz Więckiewicz (21)
Czesław Szur (16)
Wojciech Zimniak (13)
- Jacek Szczerba 2201.22 62 Jerzy Matelowski (15)
Jan Kadula (11)
- Tomasz Zaleski 2198.26 56 Marek Wawrzyniak (17)
- Maciej Wzięch 2196.73 60 Zbigniew Szumigalski (35)
Mirosław Skarbek (15)
- Witold Miłoszewski 2194.45 46 Piotr Brzeziński (46)
- Eugeniusz Zalewski 2192.16 63 Maciej Chwirut (18)
Tadeusz Urbanek (13)
- Mariusz Faliński 2187.47 88 Ireneusz Cybulski (58)
Ryszard Horodko (23)
- Czesław Szur 2183.26 66 Pavel Peradziryi (18)
Andrzej Stypczyński (16)
- Ireneusz Cybulski 2177.14 90 Mariusz Faliński (58)
Anna Michniewicz (27)
- Mirosław Liszewski 2173.81 57
- Barbara Królak 2167.58 78 Kazimierz Krupiński (17)
Henryk Cieśla (16)
Wojciech Zimniak (11)
- Roman Borkowski 2166.51 79 Ireneusz Siemieniako (32)
Ryszard Pisarczyk (12)
- Józef Kamiński 2148.28 71 Zbigniew Ziemba (51)
- Jan Sączawa 2146.59 77 Ryszard Wojciak (36)
Ryszard Pisarczyk (17)
- Zdzisław Herbut 2145.16 56 Piotr Frankowski (53)
- Marek Kubicki 2143.82 58 Mirosław Łopaciuk (14)
- Adam Karczmarz 2142.06 50 Waldemar Burakowski (38)
4 Zbigniew Pinkiewicz 2140.96 51 Aleksander Gruca (13)
- Waldemar Burakowski 2127.81 47 Adam Karczmarz (38)
5 Wiesław Skubisz 2121.58 54 Michał Świdziński (25)
Dariusz Serafin (12)
6 Waldemar Sroczyński 2103.79 54
7 Przemysław Saliński 2103.15 42
8 Henryk Cieśla 2097.62 82 Ryszard Kubik (19)
Barbara Królak (16)
- Ryszard Jaśkiewicz 2083.08 53 Andrzej Sładki (12)
Stanisław Jaśkiewicz (11)
- Ryszard Wojciak 2077.70 63 Jan Sączawa (36)
Zbigniew Niezgoda (21)
9 Halina Pietrzykowska 2077.55 73 Tadeusz Pogwizd (31)
Jerzy Gdeczyk (16)
10 Dariusz Sterniczuk 2075.66 48 Agata Nowicz (15)
- Bogdan Trun 2075.15 43 Krzysztof Lipowski (29)
11 Paweł Kierszka 2068.62 44 Waldemar Gram (31)
12 Olga Wrzos 2058.98 71 Leszek Jędrzejczak (69)
13 Leszek Jędrzejczak 2044.70 74 Olga Wrzos (69)
14 Roman Zwonek 2033.80 57
15 Barbara Larysz 2027.19 78 Henryk Przybysławski (15)
Janusz Królikowski (14)
16 Adam Chełchowski 2016.69 65 Stanisław Nowak (49)
- Zbigniew Ziemba 2016.35 51 Józef Kamiński (51)
17 Zbigniew Juchniewicz 2012.69 46
18 Mirosław Kotowski 1997.98 44 Jerzy Maludziński (21)
19 Stanisław Nowak 1994.24 61 Adam Chełchowski (49)
20 Zofia Diakowska 1989.78 51 Arkadiusz Jaranowski (16)
21 Henryk Jeliński 1989.33 75 Dżemil Półtorzycki (14)
22 Marek Rzeszutek 1981.06 42
23 Mirosław Kapustka 1976.77 44
24 Halina Przygodzka 1958.80 79 Andrzej Przygodzki (13)
Krystian Wonchała (12)
25 Wiesław Kubiński 1949.46 54
26 Janusz Królikowski 1941.50 60 Barbara Larysz (14)
27 Jerzy Adamczak 1927.76 48
28 Wojciech Zimniak 1925.55 53 Andrzej Stypczyński (13)
Barbara Królak (11)