W finale weźmie udział 30 najlepszych graczy wraz z partnerami z listy + dwie pary w gestii klubu BridgeNET

Opłacone wpisowe do finału

Nieopłacone wpisowe do finału

Lista zgłoszonych par

Lp. Gracz1   Gracz2  
1 Janusz Królikowski 2439 Henryk Przybysławski 2185
2 Rudolf Borusiewicz 2314 Jerzy Długołęcki 2310
3 Jerzy Pala 2306 Henryk Malczewski 2295
4 Roman Borkowski 2292 Ireneusz Siemieniako 0
5 Mirosław Hanusz 2259 Michał Tuszyński 2277
6 Marcin Jankowski 2264 Grzegorz Maguza 0
7 Tomasz Zaleski 2259 Marian Krasowski 0
8 Barbara Królak 2258 Kazimierz Krupiński 2207
9 Leonard Jaskowiak 2236 Zbigniew Pinkiewicz 2108
10 Sylwester Sokół 2228 Roman Jagielski 0
11 Zbigniew Juchniewicz 2226 Jan Stańczak 0
12 Zbigniew Szumigalski 2223 Maciej Wzięch 0
13 Michał Bojanowski 2217 Tadeusz Biskup 2072
14 Bogdan Grzelak 2212 Maciej Piasecki 2189
15 Ryszard Jaśkiewicz 2210 Stanisław Jaśkiewicz 0
16 Piotr Frankowski 2203 Witold Grochulski 2099
17 Grzegorz Kula 2202 Marek Rzeszutek 2111
18 Wojciech Morawski 2194 Andrzej Pożerski 2138
19 Halina Pietrzykowska 2184 Jerzy Gdeczyk 2177
20 Mirosław Kotowski 2182 Pavel Peradziryi 2182
21 Tadeusz Więckiewicz 2173 Wiesław Kubiński 2073
22 Ireneusz Cybulski 2168 Mariusz Faliński 2169
23 Andrzej Stypczyński 2165 Wojciech Zimniak 1993
24 Czesław Szur 2157 Grzegorz Wieczorkiewicz 2145
25 Jacek Szczerba 2154 Robert Kwiatkowski 1986
26 Eugeniusz Zalewski 2146 Maciej Chwirut 0
27 Henryk Cieśla 2120 Jerzy Adamczak 2090
28 Halina Przygodzka 2111 Andrzej Przygodzki 0
29 Marek Wawrzyniak 2100 Jerzy Kullass 0
30 Andrzej Sładki 2099 Urszula Kielak 0
31 Mirosław Liszewski 2090 Jerzy Gober 0
32 Zofia Diakowska 2062 Dariusz Sterniczuk 2060

Ogólna klasyfikacja

Lp. Gracz Suma Liczba turniejów Dopuszczeni partnerzy
1 Robert Głowacki 2439.63 43 Janusz Królikowski (43)
- Janusz Królikowski 2439.63 56 Robert Głowacki (43)
- Rudolf Borusiewicz 2314.62 92 Jerzy Długołęcki (90)
- Jerzy Długołęcki 2310.66 90 Rudolf Borusiewicz (90)
- Jerzy Pala 2306.31 45 Henryk Malczewski (44)
- Henryk Malczewski 2295.73 46 Jerzy Pala (44)
- Roman Borkowski 2292.83 86 Ryszard Pisarczyk (40)
Ireneusz Siemieniako (20)
2 Ryszard Pisarczyk 2285.95 89 Roman Borkowski (40)
Ryszard Wojciak (15)
Ryszard Jaśkiewicz (15)
- Michał Tuszyński 2277.78 83 Mirosław Hanusz (71)
- Marcin Jankowski 2264.84 67 Grzegorz Maguza (32)
- Mirosław Hanusz 2259.72 76 Michał Tuszyński (71)
- Tomasz Zaleski 2259.40 67 Marian Krasowski (23)
Piotr Lutek (10)
- Barbara Królak 2258.15 79 Kazimierz Krupiński (51)
- Leonard Jaskowiak 2236.45 63
- Sylwester Sokół 2228.95 66 Roman Jagielski (25)
Henryk Cieśla (18)
- Zbigniew Juchniewicz 2226.49 75 Grzegorz Kula (45)
Jan Stańczak (10)
- Zbigniew Szumigalski 2223.97 66 Maciej Wzięch (34)
- Michał Bojanowski 2217.14 66 Tadeusz Biskup (33)
Andrzej Sładki (24)
- Bogdan Grzelak 2212.95 68 Maciej Piasecki (43)
- Ryszard Jaśkiewicz 2210.72 61 Wiesław Skubisz (17)
Ryszard Pisarczyk (15)
Stanisław Jaśkiewicz (11)
- Kazimierz Krupiński 2207.73 52 Barbara Królak (51)
- Piotr Frankowski 2203.36 63 Witold Grochulski (43)
Eligiusz Wojakowski (20)
- Grzegorz Kula 2202.14 51 Zbigniew Juchniewicz (45)
- Wojciech Morawski 2194.45 71 Andrzej Pożerski (51)
Marek Wawrzyniak (12)
- Maciej Piasecki 2189.50 54 Bogdan Grzelak (43)
- Henryk Przybysławski 2185.86 53 Bożena Rakuzy (12)
Barbara Larysz (10)
- Halina Pietrzykowska 2184.15 77 Jerzy Gdeczyk (73)
- Mirosław Kotowski 2182.75 75 Jerzy Maludziński (38)
Pavel Peradziryi (24)
- Pavel Peradziryi 2182.51 68 Mirosław Kotowski (24)
- Jerzy Gdeczyk 2177.99 73 Halina Pietrzykowska (73)
- Tadeusz Więckiewicz 2173.26 48 Wiesław Kubiński (13)
- Mariusz Faliński 2169.67 88 Ireneusz Cybulski (75)
- Ireneusz Cybulski 2168.22 83 Mariusz Faliński (75)
- Andrzej Stypczyński 2165.29 85 Wojciech Zimniak (29)
Mirosław Kapustka (13)
3 Jerzy Orzeł 2163.85 60 Tomasz Podlasin (60)
4 Tomasz Podlasin 2163.85 60 Jerzy Orzeł (60)
- Czesław Szur 2157.64 60
- Jacek Szczerba 2154.46 61 Robert Kwiatkowski (23)
- Eugeniusz Zalewski 2146.41 50 Maciej Chwirut (28)
- Grzegorz Wieczorkiewicz 2145.50 42
- Andrzej Pożerski 2138.36 56 Wojciech Morawski (51)
5 Andrzej Tutaj 2133.06 49 Ewa Tutaj (28)
- Henryk Cieśla 2120.98 87 Sylwester Sokół (18)
- Marek Rzeszutek 2111.82 56
- Halina Przygodzka 2111.19 80 Andrzej Przygodzki (21)
- Zbigniew Pinkiewicz 2108.59 60
- Marek Wawrzyniak 2100.80 47 Jerzy Kullass (13)
Wojciech Morawski (12)
- Witold Grochulski 2099.19 43 Piotr Frankowski (43)
- Andrzej Sładki 2099.09 46 Michał Bojanowski (24)
Urszula Kielak (14)
6 Ryszard Wojciak 2096.96 56 Jan Sączawa (41)
Ryszard Pisarczyk (15)
- Jerzy Adamczak 2090.94 58 Jan Stoklasek (13)
- Mirosław Liszewski 2090.29 49 Jerzy Gober (12)
7 Jerzy Maludziński 2073.47 56 Mirosław Kotowski (38)
- Wiesław Kubiński 2073.07 51 Tadeusz Więckiewicz (13)
- Tadeusz Biskup 2072.77 45 Michał Bojanowski (33)
- Zofia Diakowska 2062.06 52 Arkadiusz Jaranowski (14)
Dariusz Sterniczuk (10)
- Dariusz Sterniczuk 2060.26 63 Zofia Diakowska (10)
Mariusz Tatarczuk (10)
8 Barbara Larysz 2048.72 80 Eryk Hamerski (19)
Edmund Salach (12)
Henryk Przybysławski (10)
9 Waldemar Sroczyński 2046.22 46 Grzegorz Dembiński (17)
10 Bożena Rakuzy 2044.92 51 Henryk Przybysławski (12)
11 Roman Zwonek 2040.25 72 Łukasz Sepczyński (12)
12 Józef Kamiński 2034.32 49 Zbigniew Ziemba (22)
13 Jan Sączawa 2023.19 56 Ryszard Wojciak (41)
14 Andrzej Chodowski 2023.06 68 Stanisław Greszta (14)
15 Roman Zabłocki 2022.90 57
16 Henryk Jeliński 1995.96 58
- Wojciech Zimniak 1993.33 44 Andrzej Stypczyński (29)
- Robert Kwiatkowski 1986.13 41 Jacek Szczerba (23)