Komunikat w sprawie finału MP Par w BridgeNet.

 1. Eliminacje do Internetowych MPPar kończą się 30 listopada 2021 r.
 2. Finał odbędzie się 16 grudnia 2021 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegrane zostaną 34 rozdania (17×2) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy par, które zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par, Pierwszego Internetowego Wicemistrza Polski Par i Drugiego Internetowego Wicemistrza Polski Par na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 5. W trakcie rozgrywek obowiązują: Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS i Zasady alertowania opublikowane na stronie PZBS.
 6. Pamiętajcie o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair play.
 7. O uprawnieniu do udziału w finale mówi punkt 11 Regulaminu Internetowych Mistrzostw Polski Par: „W finale zagra 36 par.”
  1. pary zostaną utworzone przez 34 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. każdy z 34 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, którzy rozegrali minimum 20 turniejów eliminacyjnych i zajmują w klasyfikacji końcowej miejsca do 100 włącznie;
  3. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-34) lub w przypadku rezygnacji zawodnika uprawnionego, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji;
  4. organizator rezerwuje sobie dwa miejsca jako „dzikie karty” dla uwzględnienia przypadków losowych, a jeżeli nie zajdą takie okoliczności, prawo zgłoszenia pary otrzymują kolejni zawodnicy z eliminacji.”
 8. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 1 grudnia 2021 r.
 9. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO od zawodnika.
 10. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 10 grudnia 2021 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 11. Lista par, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 12. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów.
 13. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 19 grudnia 2021 ok. godziny 15.
 14. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 15. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 16. W grudniu 2021 r. we wtorki i czwartki 2, 7, 9, 21, 23, 28 i 30 grudnia o godzinie 20.30 startować będą klubowe turnieje par na maxy (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.