Komunikat nr 4/2023 w sprawie finału Indywidualnych MP w BridgeNet

 1. Eliminacje do IMP BridgeNet kończą się 30 listopada 2023 r.
 2. Finał odbędzie się 20 grudnia 2023 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegranych zostanie 30 rozdań (15×2 rozdania) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Internetowego Pierwszego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Internetowego Drugiego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 5. Do udziału w finale uprawnionych jest 59 zawodników, zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji prowadzonej na stronie BridgeNet. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 4 grudnia 2023 r. Jedno miejsce jako „dzika karta” pozostaje do dyspozycji organizatora.
 6. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 15 grudnia 2023 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 7. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO.
 8. Zawodnicy są zobowiązani stosować system https://www.bridgenet.pl/system-licytacyjny-dla-turniejow-indywidualnych/. Obowiązuje zakaz alertowania. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi (sekwencji), jako błędnej informacji.

W trakcie rozgrywek obowiązuje Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS.

 • Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 • Lista osób, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 • TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 • Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania bez uwzględnienia argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 • W przypadku nierozegrania przez zawodnika minimum 24 rozdań finału, a zajęcia miejsca przez niego łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 • Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 22 grudnia 2023 ok. godziny 15.
 • Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 • W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 • W grudniu 2023 r. we wtorki, środy i czwartki o godzinie 17.30 startować będą klubowe turnieje (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.

Komunikat nr 1/2023 w sprawie finału Internetowych MP Par na zapis maksymalny w BridgeNet

 1. Eliminacje do Internetowych MP Par na zapis maksymalny, edycja 2023 kończą się 30 maja 2023 r.
 2. Finał odbędzie się 20 czerwca 2023 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegrane zostaną 34 rozdania (17×2) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy par, które zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par na zapis maksymalny, Internetowego Pierwszego Wicemistrza Polski Par i Internetowego Drugiego Wicemistrza Polski Par na zapis maksymalny na dany rok oraz otrzymają puchary.
 5. O uprawnieniu do udziału w finale mówi punkt II. 8. Regulaminu Internetowych Mistrzostw Polski Par na zapis maksymalny:
  „W finale zagra 36 par.
  1. pary zostaną utworzone przez 34 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. każdy z 34 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, którzy rozegrali minimum 10 turniejów eliminacyjnych i zajmują w klasyfikacji końcowej miejsca do 100 włącznie;
  3. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-34) lub w przypadku rezygnacji zawodnika uprawnionego, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji;
  4. organizator rezerwuje sobie dwa miejsca, jako „dzikie karty” dla uwzględnienia przypadków losowych, a jeżeli nie zajdą takie okoliczności, prawo zgłoszenia pary otrzymują kolejni zawodnicy z eliminacji.”
   Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 4 czerwca 2023 r.
 1. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 13 czerwca 2023 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 2. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO od zawodnika.
 3. W trakcie rozgrywek obowiązują: Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS i Zasady alertowania opublikowane na stronie PZBS.
 4. Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 5. Lista par, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 6. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 7. Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania nie uwzględniającego argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 8. W przypadku nierozegrania przez parę minimum 26 rozdań finału, a zajęcia przez nią łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 9. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 25 czerwca 2023 ok. godziny 15.
 10. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 11. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 12. W czerwcu 2023 r. we wtorki i czwartki 1, 6, 13, 15, 22, 27 i 29 o godzinie 17.30 startować będą klubowe turnieje par na impy (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy do treningu przed Mistrzostwami Par na impy, które odbędą się w II półroczu.
 13. Uprzejmie informujemy, że w miesiącach lipiec-listopad w wtorki i czwartki na platformie BBO rozgrywane będą eliminacje do Internetowych Mistrzostw Polski Par na impy, początek godzina 17.30 według regulaminu ogłoszonego na stronie BridgeNet. Finał Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski odbędzie się 13 grudnia, a finał Internetowych Mistrzostw Polski Par na IMPy odbędzie się 14 grudnia 2023 r.

Komunikat nr 1 w sprawie finału Indywidualnych MP w BridgeNet.

 1. Eliminacje do IMP kończą się 30 listopada 2022 r.
 2. Finał odbędzie się 13 grudnia 2022 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegranych zostanie 30 rozdań (15×2 rozdania) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Internetowego Pierwszego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Internetowego Drugiego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchar.
 5. Do udziału w finale uprawnionych jest 60 zawodników, zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji prowadzonej na stronie BridgeNet. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 5 grudnia 2022 r.
 6. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 10 grudnia 2022 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 7. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO.
 8. Zawodnicy są zobowiązani stosować system. Obowiązuje zakaz alertowania. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi (sekwencji), jako błędnej informacji.
  W trakcie rozgrywek obowiązuje Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS.
 9. Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 10. Lista osób, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 11. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 12. Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania nie uwzględniającego argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 13. W przypadku nierozegrania przez zawodnika minimum 24 rozdań finału, a zajęcia miejsca przez niego łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 14. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 16 grudnia 2022 ok. godziny 15.
 15. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 16. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 17. W grudniu 2022 we wtorki i czwartki 6, 8, 20, 22 i 29 grudnia o godzinie 18.00 startować będą klubowe turnieje indywidualne (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.

Schemat rozgrywek 2024

styczeń-maj Poniedziałek Wolne Wtorek 17:30 eliminacje do Internetowych MP Par maxy (21 rozdań)20.20 Klubowy turniej par na impy (21 rozdań) Środa 17:30 eliminacje do Internetowych Indywidualnych MP na impy (20 rozdań)20.20 Klubowy turniej indywidualny na maxy (20 rozdań) Czwartek 18: 30 eliminacje do Internetowych MP Par maxy (21 rozdań) Piątek …

Komunikat nr 5/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Internetowych Mistrzostw Polski Par na impy klubu BridgeNet.

1. Ze względu na przyjęcie błędnego założenia, że suma impów dla uczestników eliminacji(podobnie jak uczestników eliminacji MP par na zapis maksymalny) będzie rosła, a na dodatekzastosowanie przez IT arkusza obliczeniowego, który powodował „ukrycie” graczy, którzyuczestniczyli w eliminacjach, ale mieli gorsze wyniki, po reklamacjach zgłoszonych przezuczestników, konieczne stało się wprowadzenie zmian w …

Komunikat w sprawie aktualizacji systemu licytacyjnego obowiązującego w turniejach indywidualnych BridgeNet

W turniejach indywidualnych w Klubie BridgeNET (także w eliminacjach do Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski) obowiązuje system licytacyjny opublikowany na stronie PZBS Był on opracowany dosyć dawno temu i do zarządu Klubu na przestrzeni lat wpływały wnioski, aby go zaktualizować lub doprecyzować w niektórych ustaleniach. Teraz jest odpowiednia pora, aby zająć …

Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski

obowiązuje od 2023 roku, I. Założenia ogólne Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (IIMP) mają na celu wyłonienie Indywidualnych Internetowych Mistrzów Polski oraz Indywidualnych Internetowych Wicemistrzów Polski Organizatorem IIMP jest klub „BridgeNET” a rozgrywki prowadzone na platformie BBO. W IIMP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod …