Dobre obyczaje

W oparciu o przepisy 72-74 oraz przepis 40 Międzynarodowego Prawa Brydżowego ustala się następujące reguły podczas rozgrywania turniejów  w klubie BridgeNET:

 1. Każde zawody powinny być rozgrywane w ścisłej zgodności z przepisami. Głównym celem jest uzyskanie lepszego wyniku niż inni uczestnicy stosując się przy tym do norm prawnych i standardów etycznych.
 2. Gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.
 3. Ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:
  1. Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.
  2. Przywoływania i zwracania się do sędziego w sposób nieuprzejmy dla niego lub innych uczestników.
  3. Zbędnego przedłużania rozgrywki (na przykład kontynuowania jej mimo zupełnej pewności wzięcia wszystkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.
 4. Za naruszenie procedury uznaje się, na przykład:
  1. Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z jakiejś zapowiedzi lub zagrania.
  2. Wypowiadanie komentarza lub szczególne zachowanie się podczas licytacji albo rozgrywki – na przykład zmierzające do skierowania uwagi na ważny fakt czy też na liczbę lew brakujących do osiągnięcia sukcesu.
  3. Okazywanie wyraźnego braku dalszego zainteresowania rozdaniem, określanego często jako gra frywolna.
 5. Incydentalne stwierdzenie nie stosowania się do zasad podanych w punktach 2-4 zgłoszone przez graczy do prowadzącego turniej sędziego (TD), skutkuje odsunięciem na 5 do 10 dni turniejowych przez koordynatora rozgrywek. Permanentne naruszanie powyższych zasad zgłaszane jest do Władz klubu i może skutkować wykluczeniem spośród członków Klubu BridgeNet.
 6. Gracz może próbować wprowadzić przeciwnika w błąd swoją zapowiedzią albo zagraniem, ale należy zwrócić należytą uwagę, że partner może kompletnie nie zrozumieć intencji. Dlatego też odstępstwa od ustalonego systemu mogą być potraktowane przez sędziego jako gra frywolna.
 7. W turniejach indywidualnych sędzia stosuje postanowienia niniejszych przepisów wymagające orzeczenia jednakowego sprostowania i przyznania wyników rozjemczych dla obu graczy strony wykraczającej – także wówczas, gdy tylko jeden z nich ponosi winę za daną nieprawidłowość. Niemniej, sędzia nie powinien wymierzać kary porządkowej partnerowi wykraczającego – o ile uzna, że ten partner nie ponosi żadnej winy.

Zarząd klubu BridgeNET