Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski

obowiązujący od 2019 roku

I. Założenia ogólne

 1. Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (IIMP) mają na celu wyłonienie Indywidualnych Internetowych Mistrzów Polski oraz Indywidualnych Internetowych Wicemistrzów Polski
 2. Rozgrywki są prowadzone w ramach klubu „BridgeNET” na platformie BBO.
 3. IIMP są imprezą otwartą.
 4. Organizatorem IIMP jest klub „BridgeNET”.
 5. W IIMP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET” oraz niniejszy regulamin.
 6. W finale mogą wziąć udział tylko zawodnicy z opłaconą składką PZBS.
 7. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie.

II. Założenia sportowe

 1. W IIMP odbędą się turnieje eliminacyjne rozgrywane na platformie BBO w klubie BridgeNET. Turnieje indywidualne będą rozgrywane w każdy wtorek i czwartek od stycznia do listopada. Początek turnieju godzina 18.00.
 2. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubowymi i na tej podstawie uczestniczący zawodnicy otrzymują pkl.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 pkl.
 4. IIMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 5. Turniej eliminacyjny będzie składał się z 20 rozdań
 6. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 7. Każdemu zawodnikowi zalicza się jego 40 najlepszych wyników.
 8. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych;
  2. niższe WK zawodnika;
  3. losowanie.
 9. Nagrody w końcowej punktacji łącznej turniejów eliminacyjnych
  1. Zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa PZBS
  2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają premię w wysokości 50-30-20 pkl oraz imienne zaproszenia do uczestnictwa w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w kolejnym roku (obowiązuje posiadanie opłaconej składki PZBS w dniu zawodów).
 10. W finale zagra 60 zawodników.
 11. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 12. W przypadku nie przystąpienia uprawnionych zawodników z awansu, Zarząd klubu „BridgeNET” może uzupełnić listę startową dopuszczając dodatkowych zawodników
 13. Finał rozgrywany będzie w grudniu, jako jeden turniej w terminie uzgodnionym przez Zarząd Klubu „BridgeNET”. Dokładny termin i liczbę rozdań granych w trakcie finału zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 14. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca, zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Pierwszego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Drugiego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 15. W IIMP obowiązuje jeden system licytacyjny ogłoszony w klubie BridgeNET. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi, sekwencji jako błędnej informacji.
 16. Nie alertuje się jakiejkolwiek zapowiedzi.
 17. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 18. Za 1. miejsce przyznawane jest 100 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. Założenia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
  1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
  2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.