Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par

obowiązuje od 2019 roku.

I. Założenia ogólne

 1. Internetowe Mistrzostwa Polski Par (IMPP) mają na celu wyłonienie Internetowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Par.
 2. Rozgrywki są prowadzone w ramach klubu „BridgeNET” na platformie BBO.
 3. IMPP są imprezą otwartą.
 4. Organizatorem IMPP jest klub „BridgeNET”.
 5. W IMPP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, zasady alertowania on-line opublikowane na stronie klubu „BridgeNET” oraz niniejszy regulamin.
 6. Wszyscy uczestnicy finału zobowiązani są do posiadania opłaconej składki PZBS.
 7. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie.

II. Założenia sportowe

 1. W IMPP odbędą się turnieje eliminacyjne rozgrywane na platformie BBO w klubie „BridgeNET”. Turnieje par będą rozgrywane w każdy wtorek i czwartek od stycznia do listopada. Początek turnieju godzina 20.30.
 2. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubowymi i na tej podstawie uczestniczący zawodnicy otrzymują pkl.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 pkl.
 4. IMPP będą obliczane na zapis maksymalny.
 5. Turniej eliminacyjny będzie składał się z 21 rozdań.
 6. Punktacja łączna będzie prowadzona dla każdego zawodnika indywidualnie.
 7. Punktacja opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 8. Każdemu zawodnikowi zalicza się jego 40 najlepszych wyników.
 9. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych;
  2. większa liczba turniejów zagranych z tym samym partnerem;
  3. niższe WK zawodnika;
  4. losowanie.
 10. Nagrody w końcowej punktacji łącznej turniejów eliminacyjnych
  1. Zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa PZBS
  2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają premię w wysokości 50-30-20 pkl oraz imienne zaproszenia do bezpłatnego uczestnictwa z dowolnie wybranym przez siebie partnerem w jednym z turniejów  z cyklu GPPP w kolejnym roku. Obaj zawodnicy w parach zobowiązani są do posiadania opłaconej składki PZBS w dniu rozgrywania wybranego turnieju.
 11. W finale zagra 30 par.
  1. pary zostaną utworzone przez 30 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. każdy z 30 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, z którymi rozegrał w parze minimum 10 turniejów eliminacyjnych;
  3. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-30) lub w przypadku rezygnacji, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji.
 12. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 13. Finał rozgrywany będzie w grudniu, jako jeden turniej w terminie podanym przez Zarząd klubu „BridgeNET”. Dokładny termin i liczbę rozdań granych w trakcie finału zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 14. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca, zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par, Pierwszego Internetowego Wicemistrza Polski Par i Drugiego Internetowego Wicemistrza Polski Par na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 15. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 16. Za 1. Miejsce przyznawane jest 150 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. Założenia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.