Komunikat nr 1 w sprawie finału Indywidualnych MP w BridgeNet.

 1. Eliminacje do IMP kończą się 26 listopada 2020 r.
 2. Finał odbędzie się 15 grudnia 2020 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegranych zostanie 30 rozdań (15×2 rozdania) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Pierwszego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Drugiego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchar.
 5. Zawodnicy są zobowiązani stosować system https://www.bridgenet.pl/system-licytacyjny-dla-turniejow-indywidualnych/. Obowiązuje zakaz alertowania. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi, sekwencji jako błędnej informacji.
 6. W czasach epidemii mistrzostwa rozgrywane w Internecie są dla brydżystów jedną z niewielu okazji do podtrzymania sportowej formy. Pamiętajcie o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair play
 7. Do udziału w finale uprawnionych jest 60 zawodników, zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji prowadzonej na stronie BridgeNet. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BrideNet do 1 grudnia 2020 r.
 8. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO.
 9. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 10 grudnia 2020 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 10. Lista osób, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 11. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenia zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 12. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 13. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 17 grudnia 2020 ok. godziny 15.
 14. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 15. W grudniu 2020 we wtorki i czwartki 1, 3, 8, 10, 22, 29 i 31 grudnia o godzinie 18.00 startować będą klubowe turnieje indywidualne (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.

Biuro ZG informuje, że zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają dodatkową nagrodę, książkę ZIa Mahmood – „Brydż i ja”, ufundowaną przez Marka Wójcickiego.