Komunikat nr 2 w sprawie finału MP Par w BridgeNet.

 1. Eliminacje do Internetowych MPPar kończą się 26 listopada 2020 r.
 2. Finał odbędzie się 17 grudnia 2020 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegrane zostaną 32 rozdania na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy par, które zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par, Pierwszego Internetowego Wicemistrza Polski Par i Drugiego Internetowego Wicemistrza Polski Par na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 5. W trakcie rozgrywek obowiązują zasady alertowania on-line opublikowane na stronie klubu „BridgeNET”.
 6. W czasach epidemii mistrzostwa rozgrywane w Internecie są dla brydżystów jedną z niewielu okazji do podtrzymania sportowej formy. Pamiętajcie o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair play.
 7. Do udziału w finale uprawnione są  32 pary. Pary zostaną utworzone przez 32 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BrideNet do 1 grudnia 2020 r.
 8. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO od zawodnika.
 9. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 10 grudnia 2020 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 10. Każdy z 32 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, z którymi rozegrał w parze minimum 10 turniejów eliminacyjnych.
 11. W przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-32) lub w przypadku rezygnacji, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji.
 12. Lista par, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 13. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenia zawodów.
 14. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 19 grudnia 2020 ok. godziny 15.
 15. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 16. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 17. W grudniu 2020 r. we wtorki i czwartki 1, 3, 8, 10, 22, 29 i 31 grudnia o godzinie 20.30 startować będą klubowe turnieje par na maxy (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.

Biuro ZG informuje, że zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę, książkę ZIa Mahmood – „Brydż i ja”, ufundowaną przez Marka Wójcickiego.