Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (do 2022 r.)

obowiązuje od 2021 roku,

Regulamin zatwierdził Zarząd PZBS 15 stycznia 2021 r.

I. Założenia ogólne

 1. Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (IIMP) mają na celu wyłonienie Indywidualnych Internetowych Mistrzów Polski oraz Indywidualnych Internetowych Wicemistrzów Polski
 2. Rozgrywki są prowadzone w ramach klubu „BridgeNET” na platformie BBO.
 3. IIMP są imprezą otwartą.
 4. Organizatorem IIMP jest klub „BridgeNET”.
 5. W IIMP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET” oraz niniejszy regulamin.
 6. W finale mogą wziąć udział tylko zawodnicy z opłaconą składką PZBS.
 7. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie.

II. Założenia sportowe

 1. W IIMP odbędą się turnieje eliminacyjne rozgrywane na platformie BBO w klubie BridgeNET. Turnieje indywidualne będą rozgrywane w każdy wtorek i czwartek od stycznia do listopada. Początek turnieju godzina 18.00.
 2. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubowymi i na tej podstawie uczestniczący zawodnicy otrzymują pkl o ile mają opłaconą składkę PZBS w dniu zawodów.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 pkl.
 4. IIMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 5. Turnieje eliminacyjne będą się składać z 20 rozdań
 6. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów uzyskanych w każdym turnieju.
 7. Każdemu zawodnikowi zalicza się jego 30 najlepszych wyników.
 8. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba zagranych turniejów eliminacyjnych;
  2. niższe WK zawodnika;
  3. losowanie.
 9. Nagrody w końcowej punktacji łącznej turniejów eliminacyjnych
  1. Zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa PZBS
  2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają premię w wysokości 50-30-20 pkl
 10. W finale zagra 60 zawodników.
 11. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 12. W przypadku nie przystąpienia uprawnionych zawodników z awansu, Zarząd klubu „BridgeNET” może uzupełnić listę startową dopuszczając dodatkowych zawodników.
 13. Jeśli osoba z prawem awansu w terminie finału otrzyma czasowy zakaz gry w klubie, to prawo udziału w finale przepada.
 14. Finał rozgrywany będzie w grudniu, jako jeden turniej w terminie uzgodnionym przez Zarząd Klubu „BridgeNET”. Dokładny termin i liczba rozdań granych w trakcie finału zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 15. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca, zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Pierwszego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Drugiego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 16. W IIMP obowiązuje jeden system licytacyjny ogłoszony w klubie BridgeNET. Systematyczne stwierdzanie odstępstw od obowiązującego systemu a także użycie przez parę „prywatnych” uzgodnień może być uznane za wykroczenie i być podstawą do orzeczenia wyniku rozjemczego przez sędziego.
 17. Obowiązuje zakaz alertowania jakiejkolwiek zapowiedzi.
 18. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 19. Za 1. miejsce przyznawane jest 100 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. Założenia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
  1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
  2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.