Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par (do 2022 r.)

obowiązuje od 2021 roku,

Regulamin zatwierdził Zarząd PZBS 15 stycznia 2021 r.

I. Założenia ogólne

 1. Internetowe Mistrzostwa Polski Par (IMPP) mają na celu wyłonienie Internetowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Par.
 2. Rozgrywki są prowadzone w ramach klubu „BridgeNET” na platformie BBO.
 3. IMPP są imprezą otwartą.
 4. Organizatorem IMPP jest klub „BridgeNET”.
 5. W IMPP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, zasady alertowania on-line opublikowane na stronie klubu „BridgeNET” oraz niniejszy regulamin.
 6. Wszyscy uczestnicy finału zobowiązani są do posiadania opłaconej składki PZBS.
 7. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie.

II. Założenia sportowe

 1. W IMPP odbędą się turnieje eliminacyjne rozgrywane na platformie BBO w klubie „BridgeNET”. Turnieje par będą rozgrywane w każdy wtorek i czwartek od stycznia do listopada. Początek turnieju godzina 20.30.
 2. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubowymi i na tej podstawie uczestniczący zawodnicy otrzymują pkl. o ile posiadają opłaconą składkę PZBS w dniu rozgrywania danego turnieju.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 pkl.
 4. IMPP będą obliczane na zapis maksymalny.
 5. Turnieje eliminacyjne będą składać się z 21 rozdań.
 6. Punktacja łączna będzie prowadzona dla każdego zawodnika indywidualnie.
 7. Punktacja opiera się na zasadzie sumowania procentów uzyskanych w każdym turnieju.
 8. Każdemu zawodnikowi do punktacji końcowej zalicza się jego 30 najlepszych wyników.
 9. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba zagranych turniejów eliminacyjnych;
  2. niższe WK zawodnika;
  3. losowanie.
 10. Nagrody w końcowej punktacji łącznej turniejów eliminacyjnych:
  1. zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa PZBS.
  2. zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają premię w wysokości 50-30-20 pkl
 11. W finale zagra 36 par.
  1. pary zostaną utworzone przez 34 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. każdy z 34 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, którzy rozegrali minimum 20 turniejów eliminacyjnych i zajmują w klasyfikacji końcowej miejsca do 100 włącznie;
  3. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-34) lub w przypadku rezygnacji zawodnika uprawnionego, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji;
  4. organizator rezerwuje sobie dwa miejsca jako „dzikie karty” dla uwzględnienia przypadków losowych, a jeżeli nie zajdą takie okoliczności, prawo zgłoszenia pary otrzymują kolejni zawodnicy z eliminacji.
 12. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 13. Jeśli osoba z prawem awansu w terminie finału otrzyma czasowy zakaz gry w klubie, to prawo startu w finale przepada dla niej i co za tym idzie także dla zgłoszonej przez nią pary.
 14. Finał rozgrywany będzie w grudniu, jako jeden turniej w terminie podanym przez Zarząd klubu „BridgeNET”. Dokładny termin i liczbę rozdań granych w trakcie finału zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 15. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca, zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par, Pierwszego Internetowego Wicemistrza Polski Par i Drugiego Internetowego Wicemistrza Polski Par na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 16. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 17. Za 1. Miejsce przyznawane jest 150 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. Założenia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.