Komunikat nr 1 w sprawie finału Indywidualnych MP w BridgeNet.

 1. Eliminacje do IMP kończą się 30 listopada 2022 r.
 2. Finał odbędzie się 13 grudnia 2022 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegranych zostanie 30 rozdań (15×2 rozdania) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Internetowego Pierwszego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Internetowego Drugiego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchar.
 5. Do udziału w finale uprawnionych jest 60 zawodników, zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji prowadzonej na stronie BridgeNet. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 5 grudnia 2022 r.
 6. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 10 grudnia 2022 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 7. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO.
 8. Zawodnicy są zobowiązani stosować system. Obowiązuje zakaz alertowania. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi (sekwencji), jako błędnej informacji.
  W trakcie rozgrywek obowiązuje Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS.
 9. Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 10. Lista osób, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 11. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 12. Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania nie uwzględniającego argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 13. W przypadku nierozegrania przez zawodnika minimum 24 rozdań finału, a zajęcia miejsca przez niego łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 14. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 16 grudnia 2022 ok. godziny 15.
 15. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 16. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 17. W grudniu 2022 we wtorki i czwartki 6, 8, 20, 22 i 29 grudnia o godzinie 18.00 startować będą klubowe turnieje indywidualne (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.