Komunikat nr 2 w sprawie finału Internetowych MP Par w BridgeNet.

 1. Eliminacje do Internetowych MP Par kończą się 30 listopada 2022 r.
 2. Finał odbędzie się 15 grudnia 2022 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegrane zostaną 34 rozdania (17×2) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy par, które zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par, Internetowego Pierwszego Wicemistrza Polski Par i Internetowego Drugiego Wicemistrza Polski Par na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 5. O uprawnieniu do udziału w finale mówi punkt 11. Regulaminu Internetowych Mistrzostw Polski Par:
  „W finale zagra 36 par.”
  1. pary zostaną utworzone przez 34 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. każdy z 34 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, którzy rozegrali minimum 20 turniejów eliminacyjnych i zajmują w klasyfikacji końcowej miejsca do 100 włącznie;
  3. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-34) lub w przypadku rezygnacji zawodnika uprawnionego, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji;
  4. organizator rezerwuje sobie dwa miejsca, jako „dzikie karty” dla uwzględnienia przypadków losowych, a jeżeli nie zajdą takie okoliczności, prawo zgłoszenia pary otrzymują kolejni zawodnicy z eliminacji.”
   Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 2 grudnia 2022 r.
 6. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 12 grudnia 2022 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 7. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO od zawodnika.
 8. W trakcie rozgrywek obowiązują: Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS i Zasady alertowania opublikowane na stronie PZBS.
 9. Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 10. Lista par, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 11. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 12. Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania nie uwzględniającego argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 13. W przypadku nierozegrania przez parę minimum 26 rozdań finału, a zajęcia przez nią łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 14. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 20 grudnia 2022 ok. godziny 15.
 15. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 16. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 17. W grudniu 2022 r. we wtorki i czwartki 6, 8, 20, 22 i 29 grudnia o godzinie 20.30 startować będą klubowe turnieje par na maxy (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.