Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na impy i na maxy 2024

I. Założenia ogólne

 1. Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (IIMP) mają na celu wyłonienie Indywidualnych Internetowych Mistrzów Polski oraz Indywidualnych Internetowych Wicemistrzów Polski
 2. Organizatorem IIMP jest klub „BridgeNET” a rozgrywki prowadzone są na platformie BBO.
 3. W IIMP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS oraz niniejszy regulamin.
 4. IIMP są imprezą otwartą, dostępną dla zawodników zarejestrowanych na stronie klubu „BridgeNET”.
 5. W finale mogą wziąć udział tylko zawodnicy z opłaconą składką PZBS.
 6. Informacje dotyczące finałów zostaną opublikowane w odrębnych komunikatach.

II. Założenia sportowe

 1. W IIMP turnieje eliminacyjne rozgrywane są na platformie BBO (gospodarz pzbs_pl) w każdą środę (początek o 17:30) i w piątek (początek o 18:30).
 2. Turnieje eliminacyjne będą się składać z 20 rozdań.
 3. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubu „BridgeNET” i na tej podstawie uczestniczący zawodnicy otrzymują PKL o ile posiadają opłaconą składkę PZBS.
 4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 PKL.
 5. Od stycznia do maja rozgrywane będą IIMP na impy. Przewiduje się rozegranie 42 turniejów eliminacyjnych, z czego do punktacji długofalowej liczy się 20 najlepszych rezultatów. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania PDF-ów: za pierwsze miejsce liczba równa liczbie startujących zawodników z obniżką o jeden za kolejne miejsca. W przypadku zajęcia miejsc ex aequo obliczana jest średnia z wartości przypadających na zajęcie tych miejsc (ułamki są zaokrąglane w górę do całości).
 6. Od lipca do listopada rozgrywane będą IIMP na zapis maksymalny. Przewiduje się rozegranie 43 turniejów eliminacyjnych, z czego do punktacji długofalowej liczy się 20 najlepszych rezultatów. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów uzyskanych przez uczestników w każdym turnieju.
 7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych przy rozstrzyganiu uprawnienia do udziału w finale:
  1. większa liczba zagranych turniejów eliminacyjnych;
  2. niższe WK zawodnika;
  3. losowanie.
 8. Nagrody w końcowej punktacji łącznej turniejów eliminacyjnych
  1. zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa PZBS
  2. zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają premię w wysokości 50-30-20 pkl.
 9. W każdym finale zagra 60 zawodników. 59 wyłonionych w eliminacjach i jedno miejsce zarezerwowane, jako „dzika karta”, przyznawana według uznania organizatora.
 10. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 11. W przypadku braku zgłoszenia się w wyznaczonym terminie zawodników uprawnionych do startu, Sędzia Główny „BridgeNET” uzupełnia listę startową dopuszczając kolejnych zawodników z listy.
 12. Jeśli osoba z prawem awansu w terminie finału otrzyma czasowy zakaz gry w klubie, to prawo udziału w finale przepada.
 13. Finał IIMP impy zostanie rozegrany w 19 czerwca 2024 r., a Finał IIMP maxy zostanie rozegrany 18 grudnia 2024 r. jako jeden turniej. Szczegóły techniczne dotyczące rozegrania finałów zostaną podane w komunikatach.
 14. Uczestnicy finałów otrzymują carry-over:
  1) Zawodnicy są szeregowani wg. zajętego miejsca w eliminacjach.
  2) W finale IIMP na impy carry-over za wygranie eliminacji jest równe 11,8 imp, dalej c/o maleje liniowo do 0 dla ostatniego awansującego uczestnika finału.
  3) W finale IIMP na maxy carry-over za wygranie eliminacji jest równe maksowi z jednego rozdania, dalej c/o maleje liniowo do 0 dla ostatniego awansującego uczestnika finału.
 15. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca, zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Pierwszego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Drugiego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok na imp i na zapis maksymalny oraz otrzymają medale.
 16. W IIMP obowiązuje jeden system licytacyjny ogłoszony w klubie „BridgeNET”. Stwierdzanie odstępstw od obowiązującego systemu, a także użycie przez parę „prywatnych” uzgodnień może być uznane za wykroczenie i być podstawą do orzeczenia wyniku rozjemczego przez sędziego.
 17. Obowiązuje zakaz alertowania jakiejkolwiek zapowiedzi.
 18. Zawodnik, który stwierdzi naruszanie zasad regulaminowych, w tym „grę frywolną”, powinien je zgłosić do sędziego prowadzącego turniej, który po zebraniu materiału dowodowego wyda odpowiednie decyzje, w tym możliwe wyniki rozjemcze, a osoba winna naruszania dobrych obyczajów poniesie przewidziane prawem konsekwencje do czasowego zawieszenia prawa do startu w zawodach włącznie.
 19. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 20. Za 1. miejsce przyznawane jest 100 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9. Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. Założenia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.