Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par na maxy 2024

I. Założenia ogólne

 1. Internetowe Mistrzostwa Polski Par na maxy (IMPPmax) mają na celu wyłonienie Internetowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Par.
 2. Organizatorem IMPPmaxy jest klub „BridgeNET” a rozgrywki prowadzone są na platformie BBO.
 3. W IMPPmax mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS, Zasady alertowania on-line opublikowane na stronie klubu „BridgeNET” oraz niniejszy regulamin.
 4. IMPPmax są imprezą otwartą, dostępną dla zawodników zarejestrowanych na stronie klubu „BridgeNET”.
 5. W finale mogą wziąć udział tylko zawodnicy z opłaconą składką PZBS.
 6. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie.

II. Założenia sportowe

 1. W IMPPmax turnieje eliminacyjne rozgrywane są na platformie BBO (gospodarz pzbs_pl) w każdy wtorek (początek o 17:30) i czwartek (początek o 18:30) od stycznia do maja. Przewiduje się rozegranie 42 turniejów.
 2. Turnieje eliminacyjne będą składać się z 21 rozdań.
 3. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubu „BridgeNET” i na tej podstawie uczestniczący w nich zawodnicy otrzymują PKL o ile posiadają opłaconą składkę PZBS.
 4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 PKL.
 5. Każdemu zawodnikowi do punktacji końcowej zalicza się jego 20 najlepszych wyników. Sumowane są procenty uzyskane w tych turniejach.
 6. Zróżnicowanie miejsc dzielonych przy rozstrzyganiu uprawnienia do udziału w finale:
  1. większa liczba zagranych turniejów eliminacyjnych;
  2. niższe WK zawodnika;
  3. losowanie.
 7. Nagrody w końcowej punktacji łącznej turniejów eliminacyjnych:
  1. zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa PZBS.
  2. zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają premię w wysokości 50-30-20 pkl
 8. W finale zagrają 34 pary.
  1. pary zostaną utworzone przez 33 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. każdy z 33 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, którzy rozegrali minimum 13 turniejów eliminacyjnych;
  3. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-33) lub w przypadku rezygnacji zawodnika uprawnionego, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji;
  4. organizator rezerwuje sobie jedno miejsce, jako „dziką kartę” przyznawaną przez organizatora według uznania.
 9. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 10. Jeśli osoba z prawem awansu w terminie finału otrzyma czasowy zakaz gry w klubie, albo osoba uprawniona nie zgłosi udziału do gry w przewidzianym terminie wiadomością e-mail, to prawo startu w finale jej przepada.
 11. Finał rozgrywany będzie, jako jeden turniej 14 czerwca 2024 r. Szczegóły techniczne dotyczące rozegrania finału zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 12. Uczestnicy finałów otrzymują carry-over:
  1) Pary są szeregowane wg. zawodnika, który zajął wyższe miejsce w eliminacjach.
  2) Pierwsza para otrzymuje carry-over równe maksowi jednego rozdania w turnieju finałowym, dalej c/o maleje liniowo do 0 dla ostatniego awansującego uczestnika finału.
  3) Para z dziką kartą nie otrzymuje carry-over.
 13. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca, zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par na zapis maksymalny, Pierwszego Internetowego Wicemistrza Polski Par na zapis maksymalny i Drugiego Internetowego Wicemistrza Polski Par na zapis maksymalny na dany rok oraz otrzymują medale.
 14. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 15. Za 1. miejsce przyznawane jest 150 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9. Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. Założenia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.