Komunikat nr 1/2024 w sprawie finału Internetowych MP Par na zapis maksymalny, edycja 2024.

 1. Eliminacje do Internetowych MP Par na zapis maksymalny, edycja 2024, kończą się 30 maja 2024 r. Zwycięzcy eliminacji otrzymają Puchary Prezesa PZBS.
 2. Finał odbędzie się w piątek 14 czerwca 2024 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegrane zostaną 34 rozdania (17×2) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy par, które zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par na zapis maksymalny, Internetowego Pierwszego Wicemistrza Polski Par i Internetowego Drugiego Wicemistrza Polski Par na zapis maksymalny na dany rok oraz otrzymają medale.
 5. O uprawnieniu do udziału w finale mówi punkt II. 8. Regulaminu Internetowych Mistrzostw Polski Par na zapis maksymalny:
  „W finale zagrają 34 pary.
  1. pary zostaną utworzone przez 33 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. każdy z 33 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, którzy rozegrali minimum 13 turniejów eliminacyjnych;
  3. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-33) lub w przypadku rezygnacji zawodnika uprawnionego, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji;
  4. Organizator rezerwuje sobie jedno miejsce, jako „dziką kartę”, przyznawaną przez organizatora według uznania.”
 6. Uczestnicy finałów otrzymują carry-over:
  1. Pary są szeregowane wg zawodnika, który zajął wyższe miejsce w eliminacjach.
  2. Pierwsza para otrzymuje carry-over równe maksowi jednego rozdania w turnieju finałowym, dalej c/o maleje liniowo do 0 dla ostatniego awansującego uczestnika finału.
  3. Para z „dziką kartą” nie otrzymuje carry-over.
 7. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 4 czerwca 2024 r.
 8. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 11 czerwca 2024 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 9. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO od zawodnika.
 10. W trakcie rozgrywek obowiązują: Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS i Zasady alertowania opublikowane na stronie PZBS.
 11. Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 12. Lista par, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 13. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 14. Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania nieuwzględniającego argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 15. W przypadku nierozegrania przez parę minimum 26 rozdań finału, a zajęcia przez nią łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 16. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 25 czerwca 2024 ok. godziny
 17. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 18. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 19. W czerwcu 2024 r. we wtorki 4, 11, 18 i 25 czerwca o godzinie 17:30 na impy a w czwartki 6, 13, 20 i 27 czerwca na maxy o godzinie 18.30 startować będą klubowe turnieje par (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy do gry.
 20. Uprzejmie informujemy, że w miesiącach lipiec-listopad 2024 w wtorki i czwartki na platformie BBO rozgrywane będą eliminacje do Internetowych Mistrzostw Polski Par na impy. Start o godzinie 17.30 we wtorki a 18:30 w czwartki według regulaminu ogłoszonego na stronie BridgeNet.
 21. Finał Internetowych Mistrzostw Polski Par na impy odbędzie się 13 grudnia 2024 r.