Komunikat nr 2/2024 w sprawie finału Indywidualnych MP w BridgeNet na impy

 1. Eliminacje do IIMP BridgeNet na impy kończą się 31 maja 2024 r. Zwycięzca eliminacji otrzyma Puchar Prezesa PZBS.
 2. Finał odbędzie się 19 czerwca 2024 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegranych zostanie 30 rozdań (15×2 rozdania) na impy.
 4. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Internetowego Pierwszego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Internetowego Drugiego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale.
 5. Do udziału w finale uprawnionych jest 59 zawodników, zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji prowadzonej na stronie BridgeNet. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 4 czerwca 2024r. Jedno miejsce, jako „dzika karta” pozostaje do dyspozycji organizatora.
 6. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 14 czerwca 2024 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 7. Uczestnicy finałów otrzymują carry-over według zasad podanych w Regulaminie Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na impy i na maxy 2024.
 8. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO.
 9. Zawodnicy są zobowiązani stosować system https://www.bridgenet.pl/system-licytacyjny-dla-turniejow-indywidualnych-2024/. W przypadku stwierdzenia rażącego odstępstwa od obowiązującego systemu mogą zostać nałożone kary proceduralne oraz orzeczone wyniki rozjemcze. Obowiązuje zakaz alertowania. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi (sekwencji), jako błędnej informacji.
 10. W trakcie rozgrywek obowiązuje Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS.
 11. Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 12. Lista osób, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 13. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 14. Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania bez uwzględnienia argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 15. W przypadku nierozegrania przez zawodnika minimum 24 rozdań finału, a zajęcia miejsca przez niego łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 16. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 26 czerwca 2024 ok. godziny 15.
 17. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 18. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 19. Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2024 r. startować będą klubowe turnieje indywidualne (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy do gry. W środy 5, 12 i 26 czerwca o godzinie 17:30 turnieje na maxy a w piątki 7, 21 i 28 czerwca turnieje o godzinie 18.30 na impy.
 20. Od lipca do listopada rozgrywane będą eliminacje do IIMP na zapis maksymalny. Przewiduje się rozegranie 43 turniejów eliminacyjnych, z czego do punktacji długofalowej liczy się 20 najlepszych rezultatów. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów uzyskanych przez uczestników w każdym turnieju.
 21. Finał Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na maxy odbędzie się 18 grudnia 2024 r.