Komunikat nr 4/2023 w sprawie finału Indywidualnych MP w BridgeNet

 1. Eliminacje do IMP BridgeNet kończą się 30 listopada 2023 r.
 2. Finał odbędzie się 20 grudnia 2023 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegranych zostanie 30 rozdań (15×2 rozdania) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Internetowego Pierwszego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Internetowego Drugiego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 5. Do udziału w finale uprawnionych jest 59 zawodników, zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji prowadzonej na stronie BridgeNet. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 4 grudnia 2023 r. Jedno miejsce jako „dzika karta” pozostaje do dyspozycji organizatora.
 6. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 15 grudnia 2023 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 7. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO.
 8. Zawodnicy są zobowiązani stosować system https://www.bridgenet.pl/system-licytacyjny-dla-turniejow-indywidualnych/. Obowiązuje zakaz alertowania. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi (sekwencji), jako błędnej informacji.

W trakcie rozgrywek obowiązuje Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS.

 • Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 • Lista osób, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 • TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 • Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania bez uwzględnienia argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 • W przypadku nierozegrania przez zawodnika minimum 24 rozdań finału, a zajęcia miejsca przez niego łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 • Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 22 grudnia 2023 ok. godziny 15.
 • Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 • W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 • W grudniu 2023 r. we wtorki, środy i czwartki o godzinie 17.30 startować będą klubowe turnieje (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.