Komunikat nr 3/2023 w sprawie finału Internetowych MP Par na impy klubu BridgeNet.

 1. Eliminacje do Internetowych MP Par na impy, edycja 2023 kończą się 30 listopada 2023 r.
 2. Finał odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2023 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegrane zostaną 33 rozdania (11×3) na impy.
 4. Zawodnicy par, które zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par na impy, Internetowego Pierwszego Wicemistrza Polski Par i Internetowego Drugiego Wicemistrza Polski Par na impy na dany rok oraz otrzymają puchary.
 5. O uprawnieniu do udziału w finale mówił punkt II. 8. Regulaminu Internetowych Mistrzostw Polski Par na zapis impy.
 6. Z uwagi na mniejsze zainteresowanie klubowiczów i niemożność realizacji podanych tam zasad udziału w Finale zmienia się je w sposób następujący:
  1. Ponieważ według danych zebranych na dzień 6 listopada w eliminacjach uczestniczyło 137 zawodników, z czego w minimum 30 turniejach zagrało ośmiu zawodników, a w 20 – trzydziestu czterech, zmniejsza się liczbę uczestników finałów do 22 par.
  2. Wyniki końcowe eliminacji uszeregują zawodników według liczby zdobytych PDF-ów. W pierwszej kolejności prawo do uczestnictwa w finale nabywa 21 zawodników z największym dorobkiem PDF, którzy wystartowali w minimum 20 turniejach eliminacji.
  3. Każdy z 21 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, którzy rozegrali minimum 10 turniejów eliminacyjnych.
  4. W przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-21) lub w przypadku rezygnacji zawodnika uprawnionego, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji;
  5. Gdyby lista startowa nie została w ten sposób zapełniona, prawo zgłoszenia się do startu w finale przechodzi na osoby, które nie zagrały minimum 20 turniejów, ale zdobyły największą liczbę PDF.
 7. Organizator rezerwuje sobie jedno miejsce, jako „dziką kartę” dla uwzględnienia przypadków losowych, a jeżeli nie zajdą takie okoliczności, prawo zgłoszenia pary otrzymują kolejni zawodnicy z eliminacji.”
  Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 4 grudnia 2023 r.
 8. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 12 grudnia 2023 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 9. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO od zawodnika.
 10. W trakcie rozgrywek obowiązują: Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS i Zasady alertowania opublikowane na stronie PZBS.
 11. Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 12. Lista par, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 13. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 14. Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania bez uwzględnienia argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 15. W przypadku nierozegrania przez parę minimum 24 rozdań finału, a zajęcia przez nią łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 16. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 20 grudnia 2023 r. ok. godziny 15.
 17. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 18. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 19. W grudniu 2023 r. we wtorki i czwartki 5, 7, 12, 21, i 28 o godzinie 17.30 startować będą klubowe turnieje par na maxy a w środy 6, 13 i 27 klubowe turnieje indywidualne na maxy (wpisowe 2, 10 $ BBO).
 20. Zapraszamy do udziału w turniejach BridgeNet w 2024 roku. Planowany sposób rozgrywek podany zostanie w odrębnym komunikacie. Zarząd prosi o sugestie ze strony państwa w sprawie sposobu prowadzenia rozgrywek.