Komunikat nr 5/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Internetowych Mistrzostw Polski Par na impy klubu BridgeNet.


1. Ze względu na przyjęcie błędnego założenia, że suma impów dla uczestników eliminacji
(podobnie jak uczestników eliminacji MP par na zapis maksymalny) będzie rosła, a na dodatek
zastosowanie przez IT arkusza obliczeniowego, który powodował „ukrycie” graczy, którzy
uczestniczyli w eliminacjach, ale mieli gorsze wyniki, po reklamacjach zgłoszonych przez
uczestników, konieczne stało się wprowadzenie zmian w Regulaminie.

2. Punkt II. Założenia sportowe 5. O treści

„Każdemu zawodnikowi do punktacji końcowej zalicza się jego 30 najlepszych wyników.
Sumowane są impy uzyskane w tych turniejach.”

Zmienia się w sposób następujący:

Każdemu zawodnikowi do punktacji końcowej zalicza się jego 30 najlepszych wyników.
Sumowane są punkty długofalowe obliczane w sposób następujący:
Za zajęcie pierwszego miejsca: liczba PDF=liczba par razy 2, z obniżką o 2 pdf. W przypadku
zajęcia miejsc ex aequo obliczana jest średnia z wartości przypadających na zajęcie tych miejsc.

 1. Wprowadzona zmiana wymaga opracowania przez IT nowej wersji wszystkich dotychczasowych
  wyników MPPar na impy klubu BridgeNet (uwzględniających przyznane PDF) oraz nowego
  arkusza „zliczającego” zdobyte PDF. Ustala się, że IT w terminie do 7 listopada 2023 r. opracuje
  nowe dokumenty i umieści je na stronie BridgeNet.
 2. Po zapoznaniu się z Listą osób uczestniczących w eliminacjach (sporządzoną na nowych
  zasadach) zostanie zatwierdzony i opublikowany na stronie BridgeNet Komunikat nr 5/2023
  w sprawie finału Internetowych MP Par na impy klubu BridgeNet.
 3. Planowany termin publikacji komunikatu – 10 listopada 2023 r.
  6. Finały odbędą się w czwartek 14 grudnia 2023 r., początek o godzinie 18.00.

Prezes Klubu BridgeNet
Kacper Kopka