Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski

obowiązuje od 2023 roku,

I. Założenia ogólne

 1. Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (IIMP) mają na celu wyłonienie Indywidualnych Internetowych Mistrzów Polski oraz Indywidualnych Internetowych Wicemistrzów Polski
 2. Organizatorem IIMP jest klub „BridgeNET” a rozgrywki prowadzone na platformie BBO.
 3. W IIMP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS oraz niniejszy regulamin.
 4. IIMP są imprezą otwartą, dostępną dla zawodników zarejestrowanych na stronie klubu „BridgeNET”.
 5. W finale mogą wziąć udział tylko zawodnicy z opłaconą składką PZBS.
 6. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie.

II. Założenia sportowe

 1. W IIMP turnieje eliminacyjne rozgrywane są na platformie BBO (gospodarz pzbs_pl) w każdą środę od stycznia do listopada. Początek turnieju godzina 17.30.
 2. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubu „BridgeNET” i na tej podstawie uczestniczący zawodnicy otrzymują pkl-e o ile mają opłaconą składkę PZBS w dniu zawodów.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 pkl.
 4. IIMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 5. Turnieje eliminacyjne będą się składać z 26 rozdań
 6. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów uzyskanych w każdym turnieju.
 7. Każdemu zawodnikowi do klasyfikacji końcowej zalicza się jego 30 najlepszych wyników.
 8. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba zagranych turniejów eliminacyjnych;
  2. niższe WK zawodnika;
  3. losowanie.
 9. Nagrody w końcowej punktacji łącznej turniejów eliminacyjnych
  1. Zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa PZBS
  2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają premię w wysokości 100-60-40 pkl
 10. W finale zagra 60 zawodników: 59 wyłonionych w eliminacjach i jedno miejsce zarezerwowane, jako „dzika karta”.
 11. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 12. W przypadku braku zgłoszenia się w wyznaczonym terminie zawodników uprawnionych do startu, Sędzia Główny „BridgeNET” uzupełnia listę startową dopuszczając kolejnych zawodników z listy. Organizator rezerwuje sobie jedno miejsce, jako „dziką kartę” dla uwzględnienia przypadków losowych, a jeżeli nie zajdą takie okoliczności, prawo zgłoszenia się otrzymują kolejni zawodnicy z eliminacji.
 13. Jeśli osoba z prawem awansu w terminie finału otrzyma czasowy zakaz gry w klubie, to prawo do udziału w finale przepada.
 14. Finał rozgrywany będzie w grudniu, jako jeden turniej w terminie uzgodnionym przez Zarząd Klubu „BridgeNET”. Dokładny termin i liczba rozdań granych w trakcie finału zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 15. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca, zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Pierwszego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Drugiego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 16. W IIMP obowiązuje jeden system licytacyjny ogłoszony na stronie internetowej klubu „BridgeNET”. Systematyczne stwierdzanie odstępstw od obowiązującego systemu a także użycie przez parę „prywatnych” uzgodnień może być uznane za wykroczenie i być podstawą do orzeczenia wyniku rozjemczego przez sędziego.
 17. Obowiązuje zakaz alertowania jakiejkolwiek zapowiedzi.
 18. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 19. Za 1. miejsce przyznawane jest 100 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. Założenia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
  1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
  2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.