Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par na zapis maksymalny

obowiązuje od 2023 roku,

I. Założenia ogólne

 1. Internetowe Mistrzostwa Polski Par (IMPPmaxy) mają na celu wyłonienie Internetowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Par.
 2. Organizatorem IMPPmaxy jest klub „BridgeNET” a rozgrywki prowadzone na platformie BBO.
 3. W IMPP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS, Zasady alertowania on-line opublikowane na stronie klubu „BridgeNET” oraz niniejszy regulamin.
 4. IMPPmaxy są imprezą otwartą, dostępną dla zawodników zarejestrowanych na stronie klubu „BridgeNET”.
 5. W finale mogą wziąć udział tylko zawodnicy z opłaconą składką PZBS.
 6. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie.

II. Założenia sportowe

 1. W IMPPmaxy turnieje eliminacyjne rozgrywane są na platformie BBO (gospodarz pzbs_pl) w każdy wtorek i czwartek od stycznia do maja. Początek turnieju godzina 17.30.
 2. Turnieje eliminacyjne będą składać się z 21 rozdań.
 3. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubu „BridgeNET” i na tej podstawie uczestniczący w nich zawodnicy otrzymują pkl-e o ile posiadają opłaconą składkę PZBS w dniu rozgrywania danego turnieju.
 4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 pkl.
 5. Każdemu zawodnikowi do punktacji końcowej zalicza się jego 30 najlepszych wyników. Sumowane są procenty uzyskane w tych turniejach.
 6. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba zagranych turniejów eliminacyjnych;
  2. niższe WK zawodnika;
  3. losowanie.
 7. Nagrody w końcowej punktacji łącznej turniejów eliminacyjnych:
  1. zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa PZBS.
  2. zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają premię w wysokości 50-30-20 pkl
 8. W finale zagra 36 par.
  1. pary zostaną utworzone przez 34 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. każdy z 34 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, którzy rozegrali minimum 20 turniejów eliminacyjnych i zajmują w klasyfikacji końcowej miejsca do 100 włącznie;
  3. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-34) lub w przypadku rezygnacji zawodnika uprawnionego, prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji;
  4. organizator rezerwuje sobie dwa miejsca jako „dzikie karty” dla uwzględnienia przypadków losowych, a jeżeli nie zajdą takie okoliczności, prawo zgłoszenia pary otrzymują kolejni zawodnicy z eliminacji.
 1. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 2. Jeśli osoba z prawem awansu w terminie finału otrzyma czasowy zakaz gry w klubie, to prawo startu w finale jej przepada i co za tym idzie także dla zgłoszonej przez nią pary.
 3. Finał rozgrywany będzie w czerwcu, jako jeden turniej w terminie podanym przez Zarząd klubu „BridgeNET”. Dokładny termin i liczbę rozdań granych w trakcie finału zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 4. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca, zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par na zapis maksymalny, Pierwszego Internetowego Wicemistrza Polski Par na zapis maksymalny i Drugiego Internetowego Wicemistrza Polski Par na zapis maksymalny na dany rok oraz otrzymają puchary.
 5. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 6. Za 1. Miejsce przyznawane jest 150 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. Założenia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.