Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par na zapis maksymalny

obowiązuje od 2023 roku, I. Założenia ogólne Internetowe Mistrzostwa Polski Par (IMPPmaxy) mają na celu wyłonienie Internetowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Par. Organizatorem IMPPmaxy jest klub „BridgeNET” a rozgrywki prowadzone na platformie BBO. W IMPP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS, Zasady …

Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par na impy

obowiązuje od 2023 roku, I. Założenia ogólne Internetowe Mistrzostwa Polski Par na impy (IMPPimp) mają na celu wyłonienie Internetowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Par. Organizatorem IMPPimp jest klub „BridgeNET” a rozgrywki prowadzone na platformie BBO. W IMPPimp mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET”, Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem …

Komunikat nr 2 w sprawie finału Internetowych MP Par w BridgeNet.

Eliminacje do Internetowych MP Par kończą się 30 listopada 2022 r. Finał odbędzie się 15 grudnia 2022 r., początek o godzinie 18.00. Rozegrane zostaną 34 rozdania (17×2) na zapis maksymalny. Zawodnicy par, które zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par, Internetowego Pierwszego Wicemistrza Polski …

Komunikat nr 1 w sprawie finału Indywidualnych MP w BridgeNet.

 1. Eliminacje do IMP kończą się 30 listopada 2022 r.
 2. Finał odbędzie się 13 grudnia 2022 r., początek o godzinie 18.00.
 3. Rozegranych zostanie 30 rozdań (15×2 rozdania) na zapis maksymalny.
 4. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Internetowego Pierwszego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Internetowego Drugiego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchar.
 5. Do udziału w finale uprawnionych jest 60 zawodników, zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji prowadzonej na stronie BridgeNet. Lista uprawnionych zostanie opublikowana na stronie BridgeNet do 5 grudnia 2022 r.
 6. Zgłoszenia udziału w finale należy zgłaszać do 10 grudnia 2022 r. do koordynatora rozgrywek na adres maria.tomczewska@pzbs.pl.
 7. Wpisowe do udziału w finale wynosi 5$ BBO.
 8. Zawodnicy są zobowiązani stosować system. Obowiązuje zakaz alertowania. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi (sekwencji), jako błędnej informacji.
  W trakcie rozgrywek obowiązuje Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS.
 9. Prosimy pamiętać o dobrych obyczajach obowiązujących w klubie. Nie warto stracić dobrej opinii na skutek zachowania niezgodnego z ideą fair-play.
 10. Lista osób, które się zgłosiły, dostępna będzie na bieżąco. W przypadku braku zgłoszenia, czy nieobecności na BBO podczas startu turnieju, dopuszczani będą zawodnicy z listy rezerwowej.
 11. TD prowadzący rozgrywki jest uprawniony do wszelkich działań umożliwiających płynne przeprowadzenie zawodów. Problemy z łączem internetowym uniemożliwiające udział w zawodach są ryzykiem leżącym po stronie zawodnika.
 12. Gracze są zobowiązani do takiego zapisania ustawień profilu na BBO, aby zapewnić sobie komunikację na chat z sędzią pzbs_pl. Brak możliwości kontaktu sędziego z zawodnikiem może skutkować przyznaniem przez sędziego sprostowania nie uwzględniającego argumentów zawodnika w problemowym rozdaniu.
 13. W przypadku nierozegrania przez zawodnika minimum 24 rozdań finału, a zajęcia miejsca przez niego łącznie z wynikami sub-a miejsca na podium, tytuł ten nie zostaje przyznany.
 14. Okres reklamacyjny wynosi 2 godziny po zakończeniu turnieju (e-maile na adres maria.tomczewska@pzbs.pl). Oficjalne wyniki będą opublikowane 16 grudnia 2022 ok. godziny 15.
 15. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Maria Tomczewska koordynator rozgrywek klubu BridgeNet.
 16. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 17. W grudniu 2022 we wtorki i czwartki 6, 8, 20, 22 i 29 grudnia o godzinie 18.00 startować będą klubowe turnieje indywidualne (wpisowe 2,10 $ BBO). Zapraszamy.

Finał Int. MP Par – potwierdzenie udziału

M-ce   Punkty Partner 1 Robert Głowacki 1863.2 Rudolf Borusiewicz Rudolf Borusiewicz 1855.4 2 Piotr Lutek 1790.9 Piotr Jurek 3 Piotr Zatorski 1769.1 Adam Harasimowicz Adam Harasimowicz 1769.1 Piotr Jurek 1753.7 4 Marcin Zbroja 1742.7 Piotr Ratajski 5 Michał Tuszyński 1738.7 Mirosław Hanusz 6 Tadeusz Więckiewicz 1735.2 Mirosław Makatrewicz 7 …

Finał Indywidualnych Int. MP – potwierdzenie udziału

M-ce   Suma Potwierdzenie startu 1 Andrzej Pożerski 1782.3 TAK 2 Zbigniew Szumigalski 1761.6 TAK 3 Wojciech Kurkowski 1760.3 TAK Mirosław Włuka 1751.1 4 Zdzisław Widomski 1747.1 TAK 5 Janusz Lekki 1739.3 TAK 6 Marcin Jankowski 1737.8 TAK 7 Wiesław Smaza 1728 TAK 8 Eugeniusz Zalewski 1724.1 TAK 9 Robert …

Komunikat w sprawie finału MP Par w BridgeNet.

Eliminacje do Internetowych MPPar kończą się 30 listopada 2021 r. Finał odbędzie się 16 grudnia 2021 r., początek o godzinie 18.00. Rozegrane zostaną 34 rozdania (17×2) na zapis maksymalny. Zawodnicy par, które zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par, Pierwszego Internetowego Wicemistrza Polski Par …

Komunikat w sprawie finału Indywidualnych MP w BridgeNet.

Eliminacje do IMP kończą się 30 listopada 2021 r. Finał odbędzie się 14 grudnia 2020 r., początek o godzinie 18.00. Rozegranych zostanie 30 rozdań (15×2 rozdania) na zapis maksymalny. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Pierwszego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski i …

Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS

Niniejsze zasady mają na celu dostosowanie obowiązujących regulacji PZBS do warunków gry na Bridge Base Online. Zastępują odpowiednie zapisy istniejących regulaminów (np. Regulaminu Zawodów PZBS). 1. Informowanie przeciwników o stosowanym systemie. Zgodnie z Polityką Systemową pary stosujące „systemy niebieskie” lub „szczególne uzgodnienia partnerów” mają obowiązek przed rozpoczęciem gry poinformować przeciwników …

Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (do 2022 r.)

obowiązuje od 2021 roku, Regulamin zatwierdził Zarząd PZBS 15 stycznia 2021 r. I. Założenia ogólne Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (IIMP) mają na celu wyłonienie Indywidualnych Internetowych Mistrzów Polski oraz Indywidualnych Internetowych Wicemistrzów Polski Rozgrywki są prowadzone w ramach klubu „BridgeNET” na platformie BBO. IIMP są imprezą otwartą. Organizatorem IIMP jest …