Regulamin sportowy BridgeNET

Turniejów klubowych BridgeNET

I. Zasady ogólne

 1. Turnieje klubowe BridgeNET są przedsięwzięciem organizacji zawodów brydża sportowego z wykorzystaniem internetu.
 2. Turnieje klubowe BridgeNET organizowane są pod egidą Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 3. Partnerem PZBS w organizacji turniejów klubowych BridgeNET jest Bridge Base Online (BBO).
 4. W rozgrywkach BridgeNET zastosowanie mają MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Zasady Alertowania PZBS, Regulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejsze przepisy.

II. Uczestnictwo w turniejach klubowych BridgeNET.

 1. Każdy zawodnik przed pierwszym udziałem w turnieju, musi się zarejestrować na stronie www.bridgenet.pl.
 2. Turnieje klubowe BridgeNET mają nazwę pzbs_pl i odbywają się na platformie Bridge Base Online  http://www.bridgebase.com/
 3. Rejestrując się do turnieju pzbs_pl zawodnik wypełnia swój profil wpisujac imię, nazwisko i PiD z Cezara.
 4. Opłaty za uczestnictwo w turniejach gracz dokonuje poprzez moduł płatności systemu PayU podanego na stronie  www.bridgenet.pl (zakładka opłaty turniejów).
  • Rejestrując się do turnieju wyraża zgodę na odliczenie stosownej w danym turnieju opłaty startowej z osobistego imiennego konta BrdigeNET.
  • Wszelkie reklamacje należy składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .Polski Zwiazek Brydża Sportowego rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.

III. Punkty klasyfikacyjne (PKLe)

Każdy turniej będzie sklasyfikowany zgodnie z regulaminem zawodów PZBS.

IV. Czas gry

8 minut na rozdanie, z możliwością skrócenia/wydłużenia rundy. O zmianie czasu decyduje Sędzia Główny. O niedokończonych rozdaniach w pkt. XII. Rezultaty Rozjemcze.

W celu zagwarantowania płynności i komfortu gry uczestników turnieju gracz nie wykazujący aktywności ponad 1 minutę może zostać wymieniony na innego gracza.

V. Systemy licytacyjne

Turnieje klubowe BridgeNET, zgodnie z Polityką Systemową PZBS, należą do kategorii 3 zawodów, więc są dopuszczone systemy Zielone i Niebieskie. Zabronione są Konwencje Brązowe.

VI. Karty konwencyjne

Zalecane jest wgranie karty konwencyjnej. Pary nieposiadające karty konwencyjnej mogą używać tylko systemu Zielonego czyli naturalnego, np. SAYC, bądź systemu typu Wspólny Język lub Strefa.

VII. Alertowanie

Obowiązują zasady alertowania on-line. Sposoby alertowania podczas gry opisane są w specjalnej instrukcji na BBO.

VIII. Deklarowanie liczby lew do wzięcia (przycisk Claim)

roszczenia, zrzeczenia (przycisk Claim )

Po złożeniu deklaracji ilości lew do wzięcia /oddania, zawodnik czeka na jej akceptację/odrzucenie (gra nie ustaje). W przypadku odrzucenia deklaracji można kontynuować rozgrywkę lub wezwać sędziego, który zdecyduje o liczbie lew w rozdaniu.

IX. Wycofanie niezamierzonej odzywki (przycisk UNDO)

 1. Wycofanie niezamierzonej odzywki zgodnie z P.25 MPB’17 może nastąpić tylko za zgodą sędziego.
 2. Nie ma możliwości wycofania zagranej karty.
 3. W całości stosuje się przepis 12 MPB’17.
 4. Niedokończone rozdanie:
  • Jeśli jest to możliwe, stosuje się zapisowy rezultat rozjemczy.
  • Jeśli uzyskanie zapisu jest niemożliwe lub niewystarczająco oczywiste, sędzia orzeka procentowy rezultat rozjemczy, stosownie do odpowiedzialności.

X. Rezultaty rozjemcze (adjusty)

 • średnią plus (60%) uczestnikowi nieponoszącemu żadnej winy,
 • średnią (50%) uczestnikowi częściowo ponoszącemu winę (w tym: kłopoty z połączeniem),
 • średnią minus (40%) uczestnikowi bezpośrednio ponoszącemu winę (np. zbyt wolna gra)

XI. Sprawy finansowe

 1. Turnieje brydżowe BridgeNET są z definicji przedsięwzięciem non-profit.Wszystkie opłaty są przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia ośrodków, sprzętu, obsługi, BBO, itd.
 2. W turniejach par lub indywidualnych obowiązuje zasada, że opłata centralna od zawodnika wpływa w całości na konto ZG PZBS. Wysokość opłaty jest podawana w komunikacie o organizacji zawodów.
 3. Obowiązują zasady przyjęte w PZBS, tj.:Organizatorzy przewidują rozgrywki specjalne na zasadach ogólnie przyjętych przez PZBS.
  • opłata ulgowa – 50% opłaty normalnej,
  • opłata dla młodzieży szkolnej – 25% opłaty normalnej.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne w trakcie turnieju, również nieujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny PZBS.
 4. Administracja BridgeNET:
  1. Jacek Grzelczak (Calpus)– Prezes Klubu 
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.